Халдвар хамгаалалт

1 НШЭНТ-ийн халдварын сэргийлэлт,хяналт
2 Мэдээ мэдээлэл
3 НИЙСЛЭЛИЙН ШҮД ЭРҮҮ НҮҮРНИЙ ТӨВИЙН ХАЛДВАРЫН СЭРГИЙЛЭЛТ, ХЯНАЛТЫН БАГИЙН 2019 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
4 Эмнэлэгийн ажилтны мэргэжлээс шалтгаалсан халдвар өртөлт,сэргийлэлт