Баасан, 09 1-р сар 2015 02:42

2015 оны баталсан жилийн төсөв

Written by
Баасан, 09 1-р сар 2015 02:09

Шилэн данс захирлын тушаал

Written by

Хууль хэрэгжүүлэх тухай

Монгол Улсын “Шилэн дансны тухай” хуулийн 3 дугаар зүйл 3.1.1 заалт, 4, 5, 6, 7 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.             “Шилэн дансны тухай” хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах ажлын хэсгийг дараах хүмүүсийн бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Get connected with Us

Мэдээллийг шуурхай авахыг хүсвэл

Санал болгох

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %