Төлбөрт үйлчилгээний нэгдсэн

журам батлах тухай

 

              Эрүүл мэндийн сайдын 180 дугаар тушаал, Эрүүл мэндийн сайд, Сангийн сайд, Нийгмийн Хамгаалал Хөдөлмөрийн сайдын 407/265/159 дугаар тушаал, Эрүүл мэндийн сайдын 277 тоот тушаал, Эрүүл мэндийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 370/387 тоот тушаалыг тус тус үндэслэн Тушаах нь:

1.         Эмчилгээ үйлчилгээний төлбөрт үйлчилгээний захирлын тушаалуудыг нэгтгэсэнтэй холбогдуулан Нүүр амны эмчилгээний үнийг 1 дүгээр хавсралтаар, Нүүр амны мэс заслын эмчилгээний үнийг 2 дугаар хавсралтаар, Нүүр амны согог гажиг заслын эмчилгээний үнийг 3, 4, 5 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.         Төлбөрт үйлчилгээний журмыг 2013 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж ажиллахыг тасгийн эрхлэгч нарт даалгасугай.

3.         Энэхүү тушаал шинэчилэгдэж байгаатай холбогдуулан захирлын             2009 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 101 тоот тушаал, 2010 оны 01 дүгээр сарын       04-ний өдрийн 03 тоот тушаал, 2012 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 115 тоот тушаал, 2013 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 51 тоот тушаалыг 2013 оны            10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хүчингүй болгосугай.

4.         Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга /Р.Эрдэнэчулуун/, Ахлах нягтлан бодогч /Б.Сэргэлэн/, Даатгал хариуцсан мэргэжилтэн /Л.Оюунчимэг/ нарт даалгасугай.                      

 

ЗАХИРАЛ                                                       Д.ЧУХАЛ

 

 

 

 

НҮҮР АМНЫ СОГОГ ГАЖИГ ЗАСЛЫН ШАХМАЛ ХУВАНЦАР СУУРЬТАЙ    АВАГДДАГ ШҮДЭЛБЭРИЙН ҮНИЙН ЖАГСААЛТ

 

Төрөл

Ажлын 7-9 хоног

Ажлын 1-3 хоног

яаралтай

Үнэ /төг/

1

1 шүдтэй шүдэлбэр

18215

27330

2

2 шүдтэй шүдэлбэр

21430

32145

3

3 шүдтэй шүдэлбэр

24645

36970

4

4 шүдтэй шүдэлбэр

27860

41790

5

5 шүдтэй шүдэлбэр

31075

46620

6

6 шүдтэй шүдэлбэр

34290

51435

7

7 шүдтэй шүдэлбэр

37505

56260

8

8 шүдтэй шүдэлбэр

40720

61080

9

9 шүдтэй шүдэлбэр

43935

65930

10

10 шүдтэй шүдэлбэр

47150

70725

11

11 шүдтэй шүдэлбэр

50365

75548

12

12 шүдтэй шүдэлбэр

53580

80370

13

13 шүдтэй шүдэлбэр

56795

85193

14

14 шүдтэй шүдэлбэр

60010

90015

15

Бүрэн шүдтэй шүдэлбэр

120020

180030

 

                                                                                          

Төрөл

Үнэ /төг/

1

Хуванцар тагнай

15000

2

Хуванцар буйл

15000

3

Хуванцар шүд

3215

4

Зөөлөн хэв

8000

5

Туслах материал

6000

6

Тусгай халбага

10000

7

1 шүд нэмэх

12800

8

Засвар шүдэлбэр

Дээд-5000, доод-4000

9

Нэмэлт хуванцар суурь хийх /пербазировка/

8000

НҮҮР АМНЫСОГОГ ЗАСЛЫН уян тагнаатай АВАГДДАГ

 ШҮДЭЛБЭРИЙН ҮНИЙН ЖАГСААЛТ

 

Төрөл

Ажлын 7-10 хоногт

Ажлын 1-5 хоног

яаралтай

Үнэ /төг/

1

1 шүдтэй шүдэлбэр

40.000

60.000

2

2 шүдтэй шүдэлбэр

45.000

67.500

3

3 шүдтэй шүдэлбэр

50.000

75.000

4

4 шүдтэй шүдэлбэр

55.000

82.500

5

5 шүдтэй шүдэлбэр

60.000

90.000

6

6 шүдтэй шүдэлбэр

65.000

97.500

7

7 шүдтэй шүдэлбэр

70.000

105.000

 8

8 шүдтэй шүдэлбэр

75.000

112.500

9

9 шүдтэй шүдэлбэр

80.000

120.000

10

10 шүдтэй шүдэлбэр

85.000

127.000

11

11 шүдтэй шүдэлбэр

90.000

135.000

12

12 шүдтэй шүдэлбэр

95.000

142.500

13

13 шүдтэй шүдэлбэр

100.000

150.000

14

14 шүдтэй шүдэлбэр

105.000

157.500

 

 

 

ЦУТГАМАЛ СУУРЬТАЙ АВАГДДАГ ШҮДЭЛБЭРИЙН ҮНЭ

 

 

Ажлын 14 хоногт

1

Дээд

250.000

2

Доод

200.000

  

АВАГДДАГГҮЙ ШҮДЭЛБЭРИЙН ТӨРӨЛ ҮНИЙН ЖАГСААЛТ 

 

 

Ажлын 14 хоногт

1

Шаазан бүрээс

180.000

2

Цутгамал ган бүрээс

80.000

3

Алт монетон бүрээс /үнэт металлыг хувь хүн гаргана/

80.000

4

Хуванцар бүрээс

50.000

 

НҮҮР АМНЫ СОГОГ, ГАЖИГ ЗАСЛЫН АВДАГ ЗЭМСЭГИЙН ҮНИЙН ЖАГСААЛТ

 

Төрөл

Үнэ /төг/

1

Тэлэгч эрэг

14.000

2

Тэлэгч пүрш

4.000

3

Хуруун пүрш

2.700

4

Түлхэгч пүрш

2.800

5

Уруулын нум

3.500

6

Адамсын дэгээ

2.000

7

Нүд хэлбэрийн дэгээ

1.500

8

Цэцгэн дэгээ

2.000

9

Суман дэгээ

1.800

10

Зэллэсэн дэгээ

2.100

11

Суурь ялтас

5.000

12

Хазалтын налуу

5.000

13

Хазалтын хавтгай

2.500

14

Зөөлөн хэв

2.000

15

Туслах материал

2.000

16

Толгойн боолт татлага

30.000

17

Нүүрний маск татлага

35.000

18

Зөвлөгөө

500

19

Ховхорсон брекет

2.000

20

Нэмэлт хэсэгтэй нум

3.500

21

Уруулын даравч

2.500

22

Хацрын хөндийрүүлэгч

2.500

23

Чулуун загвар

2.000

24

MRC гажиг заслын зэмсэг

150.000

25

Ялтсан зэмсэг

40000

26

Микро имплант

80000

 

НҮҮР АМНЫ СОГОГ, ГАЖИГ ЗАСЛЫН АВАГДДАГҮЙ  ЗЭМСЭГИЙН ҮНИЙН ЖАГСААЛТ

 

Төрөл

1 бүрийн үнэ

Тоо/ ш

Үнэ /төг/

 

1

 

Онош тогтоох

 

Рентген зурган дээр хэмжилт хийх

4.000

 

1

 

 

10.000

 

Модель дээр хэмжилт хийх

2.000

Загвар

4.000

 

Загвар

2.300

2

4.600

2

Хэв

2.000

2

4.000

3

Брекет /ган/

15.000

20

300.000

4

Банд

7.000

8

56.000

5

Нум

5.000

10

50.000

6

Холбогч резин, татлагын резин

3.000

10

30.000

7

Зай гаргагч резин, металл зай гаргагч

300

10

3.000

8

Брекет наах

2.000

20

40.000

9

Брекет систем /металл/

500.000

1

500.000

10

Брекет систем /шаазан/

800.000

1

800.000

 

 

НҮҮР АМНЫ МЭС ЗАСЛЫН ҮНИЙН ЖАГСААЛТ

 

Амбулоторын эмчилгээ 

Үнэ /төг/

Мэс засал

 

1

Байнгын шүд авах

5000

2

Сүүн шүд авах

2500

3

Буруубайрлалтай, хүндрэлтэйшүдавч, оёдолтавих

15000

4

Ш/г/Ясныхальсныидээтүрэвсэлнээх

5000

5

Буглаа нэвчдээс, хажигмундас нээх

              5000

6

Эрүүний ясны хугаралд чиг тавих

40000

7

Боолт

2000

8

Шүдавсаноромцэвэрлэх

5000

9

Гэмтлийнгаралтайшархандоёдолтавих /шархнаасхамаарч/

15000-30000

10

Мэдээалдуулалт

1000

11

Шүдавсаныдараахцустогтоолт

5000

12

Хагасболонбүрэнмултарсаншүдэндчигтавих

8000

13

Шүдний зураг авах

5000

Гоосайхан, мэсзаслынажилбар

 

14

Хэл уруулын хөвч гүнзгийрүүлэх

20000

15

Саатсан ба буруу байрлалтай, агт араа авах хагалгаа

30000

16

Шүдний сурвалжийн оройг тайрах хагалгаа 1 шүд

35000

17

Түүш тэгшлэх

18000

18

Чихний сэтэрхий оёх /1 чих/

20000

19

Мэнгэ, үү,  ургацаг, хавдар

25000-30000

20

Саатсан шүдний буйланд цонх гаргах

20000

21

Цистоэктомия, цистотомия                                                    

20000

22

Нүдэнд давхраа хийх

150000

23

Зовхины арьс татах

150000

24

Гингвоэктомия, Гингвотомия

5000

25

Имплант

1300000

       

НҮҮР АМНЫ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ҮНИЙН ЖАГСААЛТ

 

Амбулоторын эмчилгээ 

 Үнэ /төг/

Байнгын ломбо тавих

1

Үзлэг, зөвлөгөө өгөх /эмчилгээ хийгээгүй үед/

1000

2

Цемент

4450

3

Глассиономер (фужи)

5000

4

Өөрөө хатуурагч хуванцар

5100

5

Гэрлээр хатуурагч хуванцар

12000

6

Металл ломбо тавих

7000

7

Хуучин ломбо авах

2000

8

Бүтэн шүдний хөндий нээх

4000

Түр ломбо (1 шүд )

9

Эмчилгээний жийргэвч

2000

10

Тусгаарлах жийргэвч

2000

11

Түр ломбо

800

Сувгийн эмчилгээ

12

Мэдээ алдуулах

1000

13

Мышьяак тавих

2000

14

Шүдний хөндийг нээх

2000

15

Зөөлц авах  (1 суваг)

2000

16

Суваг өргөсгөх, цэвэрлэх (1 суваг)

2000

17

Шүдний сувгийн эм солих (давтан)

1000

18

Шүдний суваг ломбодох (1 суваг )

2000

19

Сувгийн хуучин ломбо авах (1 суваг )

(2суваг )

(3суваг )

4000

6000

8000

Шүдний тойрон эдийн эмчилгээ

20

Шүдний чулуу цэвэрлэх (1 шүд)

500

21

Буйланд эм тавих, шавлага хийх (1 удаа)

1000

22

Салстын эмчилгээ (1 удаа)

2000

23

Шүдний хатуу эдэд лак, гель түрхэх

2500

Амны хөндийн гоо сайхны үйлчилгээ

24

Шүд цайруулах эмчилгээ /бүрэн/

120000

25

Шүдний сувгаар цайруулах эмчилгээ /1шүд/

40000

26

Голонцортой шүд хийх

18000

27

Шүдний паалан

15000

28

Силант

2000

29

Бүх шүдний өнгөлгөө

10000

30

Хүүхдийн сүүн шүдний металл түр бүрээс /1 шүд/

20000

                                                       

 

 

Get connected with Us

Мэдээллийг шуурхай авахыг хүсвэл

Санал болгох

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %