ШЭНЭСТөвийн 2015 оны эмийн тендерийн захиалга

 

Багц №1-22-д захиалга хийхгүй

 

Багц №23 захиалга

 

Эмийн нэр

Эмийн хэлбэр

Савлалт

Жилд хэрэглэх тоо

 

1

1 удаагийн тариур

Хайрцаг

100ширхэг

600

 

Багц №24 захиалга

 

 

Эмийн нэр

Эмийн хэлбэр

Савлалт

Жилд хэрэглэх тоо

 

1

Викрил №3,4

Ширхэг

12ширхэг

1440

 

2

Мэс заслын хутганы ир№15

Ширхэг

1ширхэг

600

 

3

Мэс заслын хутганы ир№10

Ширхэг

1ширхэг

600

 

 

 

Багц №25 захиалга

 

 

Эмийн нэр

Эмийн хэлбэр

Савлалт

Жилд хэрэглэх тоо

 

 

1

Марль

Метр

Метр

1680

2

Хөвөн 50гр

Ширхэг

Ширхэг

960

 

 

 

Багц №26 захиалга

 

Эмийн нэр

Эмийн хэлбэр

Савлалт

Жилд хэрэглэх тоо

 

1

Үзлэгийн бээлий

хос

ширхэг

108000

 

2

Нэг удаагийн маск

ширхэг

1

6000

 

3

Мэс заслын бээлий

хос

1

1200

 

 

 

 

 

Багц №28 захиалга

 

Эмийн нэр

Эмийн хэлбэр

Савлалт

Жилд хэрэглэх тоо

 

1

Индикаторын цаас

Рул

1

60

 

 

 

 

Багц №29 захиалга

 

Эмийн нэр

Эмийн хэлбэр

Савлалт

Жилд хэрэглэх тоо

 

1

Цус тогтоогч губка

ширхэг

1

3

 

 

 

 

 

Багц №30 захиалга

 

 

Эмийн нэр

Эмийн хэлбэр

Савлалт

Жилд хэрэглэх тоо

1

Спирт денатурат 76%

Уусмал

Литр

180

2

Спирт чистный 96%

Уусмал

 

Литр

6

3

Метлин хөх 10.0

Фл

1

4

 

 

 

 

Багц №31 захиалга

 

Эмийн нэр

Эмийн хэлбэр

Савлалт

Жилд хэрэглэх тоо

 

1

Тамедин   1%-300

Фл

1

864

 

2

Тамедин  2.5%-300

Фл

1

72

 

3

Санитол   150 мл

Фл

1

90

 

4

Санитол 1 л

1

1

36

 

 

 

 

Нэмэлт захиалга

 

Эмийн нэр

Эмийн хэлбэр

Савлалт

Жилд хэрэглэх тоо

 

1

Икзаниос

л

1

12

 

2

Аниозим

кг

1

6

 

3

Бриллант

л

1

20

 

4

Аниосефт

кг

1

6

 

5

Суфаниос

л

1

2

 

 

 

 

 

Жич: ШЭНЭСТөв нь төрөлжсөн нарийн мэргэжилийн эмнэлэг бөгөөд хэрэглэгдэх эм материалын нийлүүлэлт хязгаарлагдмал байдаг тул бусад эм материалыг хязгаарлагдмал тендерийн хэлбэрээр захиална.

 

 

 

 

  Эмийн нярав:                                   /Л.Оюунчимэг/

2014 оны 1-9 сарын  эмийн тендерийн

 

гэрээний биелэлт

 

Багц

Байгууллагын нэр

Гэрээ байгуулсан эмийн дүн

Нийлүүлсэн эмийн дүн

 

Хувь

 

 

1

23-р багц

МОНОС –ХХК

42.600

211.740

100%

 

2

25-р багц

Еврофарм ХХК

1.221.600

626,000

52%

 

3

26-р багц

Тавин ус ХХК

13.542.000

10.028.500

74%

 

4

28-р багц

Тавин ус ХХК

130.800

130.800

100%

 

5

30-р багц

Илдэнгүн хошуу ХХК

2.894.000

830.000

29%

7

31-р багц

Монхимо ХХК

722.040

767.470

106%

 

8

Нийт

 

18.553.040

12.594.510

68%

 

 

 

2014 онд  ШЭНЭСТөв нь 23-31-р багцуудаас эм материалаа авч эмчилгээ үйлчилгээнд хэрэглэхээр болсон. Тус хугацаанд нийт 18.553.040 төгрөгний эм материал авах гэрээтэйгээс эхний 10 сарын байдлаар 12.594.510 төгрөгний буюу 68 хувийн татан авалттай байна.

ШЭНЭСТөв нь төрөлжсөн нарийн мэргэжилийн эмнэлэг бөгөөд эмчилгээ үйлчилгээнд хэрэглэдэг бусад эм материалуудыг хязгаарлагдмал тендерээр авч хэрэглэж байна. Хязгаарлагдмал тендерээр нийт 6 ханган нийлүүлэх байгууллагаас 40 гаруй нэр төрлийн 123.277.860 төгрөгний эм материалуудыг татан авч эмчилгээ үйлчилгээ тасалдалгүй явагдаж байна.

 

Товч тайлан гаргасан:

Эмийн нярав                            Л.Оюунчимэг

2013 оны эмийн тендерийн гэрээний биелэлт

Багц

Байгууллагын нэр

Гэрээ байгуулсан эмийн дүн

Нийлүүлсэн эмийн дүн

 

Хувь

 

 

1

23-р багц

МОНОС –ХХК

28.500.00

237.500.00

 

100%

 

2

24-р багц

Нуган трейд ХХК

1.267.200.00

2.141.700.00

 

169%

 

3

25-р багц

Нуган трейд ХХК

748.000.00

748.000.00

 

100%

 

4

26-р багц

Эмийн үйлдвэр ХХК

7.808.400.00

9.374.900.00

 

120%

 

5

28-р багц

Нуган трейд ХХК

198.000.00

198.000.00

 

100%

 

7

29-р багц

Мед монгол ХХК

11.550.00

-

 

0%

 

8

30-р багц

Мөнхийн тун ХХК

3.096.000.00

2.316.600.00

 

75%

 

9

31-р багц

Монхимо ХХК

711.040.00

1.402.060.00

 

197%

 

10

Нийт

 

13.868.690.00

16.418.760.00

 

118%

 

 

2013 онд  ШЭНЭСТөв нь 23-31-р багцуудаас эм материалаа авч эмчилгээ үйлчилгээнд хэрэглэхээр болсон.

Тус хугацаанд нийт 13.868.690 төгрөгний эм материал авах гэрээтэйгээс 16.418.760 төгрөгний буюу 118 хувийн

татан авалттай байна.

ШЭНЭСТөв нь төрөлжсөн нарийн мэргэжилийн эмнэлэг бөгөөд эмчилгээ үйлчилгээнд хэрэглэдэг бусад эм

материалуудыг хязгаарлагдмал тендерээр авч хэрэглэж байна. Хязгаарлагдмал тендерээр нийт 10 ханган нийлүүлэх

байгууллагаас 40 гаруй нэр төрлийн 186.559.742 төгрөгний эм материалуудыг татан авч эмчилгээ үйлчилгээ тасалдалгүй

явагдаж байна.                                                                                                                                                                                                                                     

 

2013 îíû ýì ìàòåðèàëûí зарцуулалтын ìýäýý

2013 оны эм материалын батлагдсан төсөв 131.302.000 сая төгрөг

¯¿íýýñ:

*  Ýì÷èëãýýíèé òàñàã – 112.884.520.00 òºãðºã

*  Ñîãîã, ãàæèã çàñëûí òàñàã – 53.025.698.10 òºãðºã

*  Ìýñ çàñëûí òàñàã – 36.934.931.70 òºãðºã

*  Çàõèðãàà, àæ àõóéí òàñàã– 143.100.00 òºãðºã


2013 онд ШЭНЭСТөвийн багаж нийлүүлэлтийн мэдээ

 

2013 онд эмчилгээ үйлчилгээнд хэрэглэгдэх багажыг 19.469.828 төгрөгөөр авсан.

 Бэлтгэн нийлүүлэгчидийг багаж нийлүүлэлтийн байдлаар авч үзвэл Оюудент ХХК   3.420.500 төгрөг,

Альфадент ХХК   10.413.800 төгрөг, Коэ ХХК 351.000  төгрөг, Мондент ХХК   25.000 төгрөг,

Цагаан овоо ХХК   1.175.000 төгрөг, Интерсайз ХХК   90.000 төгрөг, Бээжингээс   3.994.528 төгрөгний

багаж авсан байна.


2013 оны ШЭНЭСТөвийн тендерээр нийлүүлсэн эм материалын мэдээ

2013 онд нийт эмийн тендерээр 8 багцаар 13.868.690 төгрөгний эм материал авах гэрээ хийсэн.


 

 

Get connected with Us

Мэдээллийг шуурхай авахыг хүсвэл

Санал болгох

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %