мэдээллийн сан

мэдээллийн сан (9)

Хүний нөөцийн менежерийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй хууль

эрх зүйн актууд, журам, тогтоол, шийдвэрийн жагсаалт

 

Хуулийн нэр

Батлагдсан огноо

1

Монгол Улсын Үндсэн хууль

/1992.01.03/

2

Төрийн албаны тухай хууль

/1999.05.14/

3

Төсвийн тухай хууль

/2002.06.28/

4

Хөдөлмөрийн тухай хууль

/1999.05.14/

5

Эрүүл мэндийн тухай хууль

/2011.05.05/

6

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль

/2011.06.16/

 

 

МУЗГ-ын тогтоол

Дугаар

Батлагдсан огноо

1

“Төрийн албан хаагчид нэмэгдэл олгох журам батлах тухай”

96

1995.06.14

2

“Нэмэгдэл олгох тухай”

174

2002.09.04

3

“Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишгийг шинэчлэн тогтоох тухай” /5, 7-р хавсралт/

354

2007.12.26

4

“Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишгийг шинэчлэн тогтоох тухай”

78

2012.03.16

5

МУ-ын Засгийн газрын  тогтоол

75

2014.03.07

6

“Эрүүл мэндийн ажилтанд нэмэгдэл, мөнгөн урамшил олгох тухай”

150

2012.05.02

7

“Нэмэгдлийн хэмжээг батлах тухай” /Эрүүл мэндийн мэргэшлийн/

108

2010.05.05

 

ЭМС-ын тушаал

Дугаар

Батлагдсан огноо

8

“Их эмч, эм зүйчийн ажлын байрны тодорхойлолтын үлгэрчилсэн загварыг шинэчлэн батлах тухай”

182

2012.05.18

9

“Сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтний ажлын байрны тодорхойлолтын үлгэрчилсэн загварыг батлах тухай”

183

2012.05.18

10

Эмнэлгийн мэргэжилтний ажлын байрны тодорхойлолтын үлгэрчилсэн загвар батлах тухай

501

2015.12.21

11

“Журам шинэчлэн батлах тухай” /Лиценз/

98

2015.03.16

 

НЭМГ-ын даргын тушаал

Дугаар

Батлагдсан огноо

12

Ажлын байрны үлгэрчилсэн загвар батлах тухай

А/144

2015.12.28

2017 оны 01 дүгээр сарын 06                                                                                Улаанбаатар хот

 

Ажилтны нэр 

Албан тушаал

Шагнагдсан он

Алтан гадас одон

1

Л.Хэнтий

Захирал

2010

2

Ч.Итгэлт

Их эмч

2016

3

Д.Гиймаа

Их эмч

2016

4

Л.Өнөржаргал

Их эмч

2016

5

Ц.Наранцэцэг

Их эмч

2016

Хөдөлмөрийн хүндэт медаль

6

Б.Оюунчимэг

Сувилагч

2016

 

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН ДЭЭД одон, медалиар

шагнагдсан ахмад ажилтнууд

 

Ажилтны нэр 

Албан тушаал

Шагнагдсан он

Алтан гадас одон

1

Д.Чухал

Захирал

2013

2

Н.Нарангэрэл

Хүний нөөцийн менежер

2014

3

Б.Баянжаргал

Нягтлан бодогч

2014

4

Д.Тэрбиш

Шүдний техникч

2015

Хөдөлмөрийн хүндэт медаль

5

Ж.Энхтуяа

Их эмч

2012

6

Ц.Оюунчимэг

Шүдний техникч

2013

7

Ж.Алтантуяа

Сувилагч

2015

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН засгийн газрын “эрүүлийг хамгаалахын тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдгээр шагнагдсан хүмүүсийн нэрс

 

Ажилтны нэр 

Албан тушаал

Шагнагдсан он

1

Л.Хэнтий

Захирал

2001

2

Л.Оюунчимэг

Статистикч бага эмч

2012

3

Д.Эрдэнэцэцэг

Аж ахуйн нярав

2016

Нүүр амны эмчилгээний тасаг

4

Г.Туяа

Их эмч

2010

5

Д.Гиймаа

Их эмч

2012

6

Ц.Цолмон 

Их эмч

2016

7

Б.Оюунчимэг

Сувилагч

2014

8

Х.Оюунцэцэг

Сувилагч

2016

9

Х.Хорлоо

Сувилагч

2016

Нүүр амны мэс заслын тасаг

10

Ч.Итгэлт

Их эмч

2011

11

Д.Санжаа

Их эмч

2016

12

Ж.Оюунчимэг

Сувилагч

2014

13

О.Сэрсмаа

Сувилагч

2016

Нүүр амны согог гажиг заслын тасаг 

14

Л.Өнөржаргал

Их эмч

2013

15

Ш.Ганчимэг

Их эмч

2008

16

Ц.Наранцэцэг

Шүдний техникч

2011

17

Г.Бурмаа

Шүдний техникч

2016


УЛААНБААТАР ХОТЫН “ХҮНДЭТ ТЭМДЭГ”-ЭЭР

шагнагдсан хүмүүсийн нэрс

 

Ажилтны нэр 

Албан тушаал

Шагнагдсан он

1

Л.Хэнтий

Захирал

2001

Нүүр амны эмчилгээний тасаг

2

Г.Туяа

Их эмч

2010

3

Ж.Давааням

Их эмч

2014

4

Д.Гиймаа

Их эмч

2015

5

Х.Хорлоо

Сувилагч

2016

 

 

Судалгаа гаргасан: Хүний нөөцийн менежер            Д.Сансар

 

 

 

2017 оны 01 дүгээр сарын 07          Улаанбаатар хот
Овог нэр  Албан тушаал  Орсон, гарсан
Ажилд орсон хүмүүс
1 Б.Амартүвшин  Их эмч  Ажилд авсан 
2 Б.Намуун  Их эмч  Ажилд авсан 
3 П.Зөнбилэгт Их эмч  Ажилд авсан 
4 Ч.Энхжин  Их эмч  Ажилд авсан 
5 О.Ширмэнхүү  Шүдний техникч Ажилд авсан 
6 Д.Үүрийн туяа Сувилагч  Д-ажилд орсон 
7 А.Оюунсайхан  Сувилагч  Ажилд авсан 
8 Б.Батцэцэг  Сувилагч  Ажилд авсан 
9 Х.Нямжаргал  Сувилагч  Ажилд авсан 
10 Б.Лхагвасүрэн  Сувилагч  Ажилд авсан 
11 Ш.Батчимэг Сувилагч  Ажилд авсан 
12 С.Оюунчимэг  Сувилагч  Ажилд авсан 
13 Ч.Баярсайхан  Жижүүр  Ажилд авсан 
Декрит
1 Л.Дэлгэрцэцэг Сувилагч  Декрит 
2 Б.Алтантуул  Сувилагч  Декрит 
3 Ж.Одгэрэл  Сувилагч  Декрит 
Тэтгэвэрт 
1 П.Мядаг  Шүдний техникч Тэтгэвэрт 
2 Ж.Энхтуяа Их эмч  Тэтгэвэрт
3 М.Энхтайван  Сувилагч  Тэтгэвэрт 
4 Б.Баянжаргал Ня-бо  Тэтгэвэрт 
  Ажлаас чөлөөлсөн
1 Н.Халиун  Сувилагч  Чөлөөлсөн 
2 Д.Пүрэвжав  Жижүүр  Чөлөөлсөн
3 Б.Батцэцэг  Сувилагч  Чөлөөлсөн 
4 Э.Мөнхзаяа  Сувилагч  Чөлөөлсөн 
5 Э.Баярмаа Их эмч  Чөлөөлсөн 
6 Б.Намуун Их эмч  Чөлөөлсөн 
7 Л.Отгонбаяр Сувилагч  Чөлөөлсөн 
       
       
    Судалгаа гаргасан   
       
  Хүний нөөцийн менежер Д.Сансар 

 

Хуулийн нэр

Батлагдсан огноо

1

Монгол Улсын үндсэн хууль

/1992.01.03/

2

Эрүүл мэндийн тухай хууль

/2011.05.05/

3

Төрийн албаны тухай хууль

/1999.05.14/

4

Төсийн тухай хууль

/2002.06.28/

5

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль

/2011.06.16/

 

МУЗГ-ын тогтоол

Дугаар

Батлагдсан огноо

1

МУ-ын Засгийн газрын тогтоол “Төрийн албан хаагчид нэмэгдэл олгох журам батлах тухай”

96

1995.06.14

2

МУ-ын Засгийн газрын “Нэмэгдэл олгох тухай”

174

2002.09.04

3

МУ-ын Засгийн газрын “Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишгийг шинэчлэн тогтоох тухай” /5, 7-р хавсралт/

354

2007.12.26

4

МУ-ын Засгийн газрын “Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишгийг шинэчлэн тогтоох тухай”

78

2012.03.16

5

МУ-ын Засгийн газрын  тогтоол

75

2014.03.07

6

МУ-ын Засгийн газрын “Эрүүл мэндийн ажилтанд нэмэгдэл, мөнгөн урамшил олгох тухай”

150

2012.05.02

7

МУ-ын Засгийн газрын “Нэмэгдлийн хэмжээг батлах тухай” тогтоол /Эрүүл мэндийн мэргэшлийн/

108

2010.05.05

 

ЭМСС-ын тушаал

Дугаар

Батлагдсан огноо

8

Эрүүл мэндийн сайдын  “Их эмч, эм зүйчийн ажлын байрны тодорхойлолтын үлгэрчилсэн загварыг шинэчлэн батлах тухай”

182

2012.05.18

9

Эрүүл мэндийн сайдын  “Сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтний ажлын байрны тодорхойлолтын үлгэрчилсэн загварыг батлах тухай”

183

2012.05.18

10

Эрүүл мэнд, спортын сайдын тушаал

501

2015.12.21

11

Эрүүл мэнд, спортын сайдын“Журам шинэчлэн батлах тухай”

98

2015.03.16

 

НЭМГ-ын даргын тушаал

Дугаар

Батлагдсан огноо

12

Ажлын байрны үлгэрчилсэн загвар батлах тухай

А/144

2015.12.28

 

 

2016 оны 06 дугаар сарын 27                                                                                Улаанбаатар хот

 

Ажилтны нэр 

Албан тушаал

Шагнагдсан он

Алтан гадас одон

1

Л.Хэнтий

Захирал

2010

2

Б.Баянжаргал

Нягтлан бодогч

2014

3

Ч.Итгэлт

Их эмч

2016

4

Д.Гиймаа

Их эмч

2016

 

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН ДЭЭД одон, медалиар

шагнагдсан ахмад ажилтнууд

 

Ажилтны нэр 

Албан тушаал

Шагнагдсан он

Алтан гадас одон

1

Д.Чухал

Захирал

2013

2

Н.Нарангэрэл

Хүний нөөцийн менежер

2014

3

Д.Тэрбиш

Шүдний техникч

2015

Хөдөлмөрийн хүндэт медаль

4

Ж.Энхтуяа

Их эмч

2012

5

Ц.Оюунчимэг

Шүдний техникч

2013

6

Ж.Алтантуяа

Сувилагч

2015

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН засгийн газрын “эрүүлийг хамгаалахын тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдгээр шагнагдсан хүмүүсийн нэрс

 

Ажилтны нэр 

Албан тушаал

Шагнагдсан он

1

Л.Хэнтий

Захирал

2001

2

Б.Баянжаргал

Нягтлан бодогч

2011

3

Л.Оюунчимэг

Статистикч бага эмч

2012

Нүүр амны эмчилгээний тасаг

4

Г.Туяа

Их эмч

2010

5

Д.Гиймаа

Их эмч

2012

6

Ц.Цолмон  

Их эмч

2016

7

Б.Оюунчимэг

Сувилагч

2014

8

Х.Оюунцэцэг

Сувилагч

2016

9

Х.Хорлоо

Сувилагч

2016

Нүүр амны мэс заслын тасаг

10

Ч.Итгэлт

Их эмч

2011

11

Д.Санжаа

Их эмч

2016

12

Ж.Оюунчимэг

Сувилагч

2014

13

О.Сэрсмаа

Сувилагч

2013

14

М.Энхтайван

Сувилагч

2011

Нүүр амны согог гажиг заслын тасаг 

15

Л.Өнөржаргал

Их эмч

2013

16

Ш.Ганчимэг

Их эмч

2008

17

Ц.Наранцэцэг

Шүдний техникч

2011

18

Г.Бурмаа

Шүдний техникч

2016


УЛААНБААТАР ХОТЫН “ХҮНДЭТ ТЭМДЭГ”-ЭЭР

шагнагдсан хүмүүсийн нэрс

 

Ажилтны нэр 

Албан тушаал

Шагнагдсан он

1

Л.Хэнтий

Захирал

2001

2

Б.Баянжаргал

Нягтлан бодогч

2011

Нүүр амны эмчилгээний тасаг

3

Г.Туяа

Их эмч

2010

4

Д.Гиймаа

Их эмч

2015

5

Ж.Давааням

Их эмч

2014

6

Х.Хорлоо

Сувилагч

2016

Нүүр амны мэс заслын тасаг

7

М.Энхтайван

Сувилагч

2015

 

 

Судалгаа гаргасан: Хүний нөөцийн менежер Д.Сансар

 

 

Нийслэлийн ШҮД ЭРҮҮ НҮҮРНИЙ ТӨВ

 

Хүний нөөцийн мэдээллийн сан

2015 оны 10 дугаар сарын 26                                                                                                                          Улаанбаатар хот

 

Овог нэр

Нас хүйс

Төгссөн сургууль

Эзэмшсэн мэргэжил

Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал

Сонирхсон чиглэл

Тайлбар

Их эмч

1

Д.Сүнжидмаа

25/эм

ЭМШУИС НАСС

2013

Нүүр ам судлалын эмч

-

НАЭ-ний их эмч

 

2

А.Анандаа

31/эм

ЭМШУИС НАСС

2007

Нүүр амны эмчилгээний эмч

 

НАЭ-ний их эмч

лицензгүй

3

Г.Энхтуул

27/эм

ЭМШУИС НАСС

2012

Нүүр ам судлалын эмч

-

НАЭ-ний их эмч

-

4

Ч.Жавзанжав

25

ЭМШУИС НАСС

2012

Нүүр амны эмчилгээний эмч

 

НАЭ-ний их эмч

 

5

Э.Цэлмүүн

29/эм

ЭМШУИС НАСС

2009

Нүүр амны эмчилгээний эмч

Магистр

НА-ны гажиг засалч эмч

-

6

Б.Намуун

22/эм

 

Нүүр амны эмчилгээний эмч

 

НАЭ-ний их эмч

Дипломгүй

7

Б.Оюунбаяр

30/эм

ЭМШУИС НАСС

2008

Нүүр амны эмчилгээний эмч

 

НАГажиг заслын эмч

лицензгүй

8

Н.Пүрэвмаа

27/эм

ЭМШУИС НАСС

2011

Нүүр амны эмчилгээний эмч

 

НАЭ-ний их эмч

-

9

Г.Ууганжаргал

27/эр

ЭМШУИС НАСС

2005

Нүүр амны эмчилгээний эмч

НАСогог заслын эмч

НАЭ-ний их эмч

Дипломгүй лицензгүй

10

Ж.Баярсүрэн

46/эм

 

Нүүр амны эмчилгээний эмч

 

НАЭ-ний их эмч

-

11

З.Лхамжаргал

23/эм

ЭМШУИС НАСС

2015

Нүүр амны эмчилгээний эмч

 

НАЭ-ний их эмч

-

Нүүр амны эрүүл ахуйч

12

Б.Энх-Уянга

22/эм

ЭМШУИС НАСС

2014

Нүүр амны эрүүл ахуйч

 

Нүүр амны эрүүл ахуйч

-

13

Н.Золмаа

23/эм

ЭМШУИС НАСС

2014

Нүүр амны эрүүл ахуйч

 

Нүүр амны эрүүл ахуйч

-

14

Б.Ганчимэг

22/эм

ЭМШУИС НАСС

2015

Нүүр амны эрүүл ахуйч

 

Нүүр амны эрүүл ахуйч

 

15

Б.Алтангэрэл

22/эр

ЭМШУИС НАСС

2015

Нүүр амны эрүүл ахуйч

 

Нүүр амны эрүүл ахуйч

-

16

Б.Ууганжаргал

22/эм

ЭМШУИС НАСС

2015

Нүүр амны эрүүл ахуйч

 

Нүүр амны эрүүл ахуйч

-

17

Г.Жавзандулам

22/эм

ЭМШУИС НАСС

2015

Нүүр амны эрүүл ахуйч

 

Нүүр амны эрүүл ахуйч

-

Сувилагч

18

Ш.Туяа

45/эм

Сувилагчийн дунд сургууль /1995/

Сувилагч

-

Сувилагч

-

19

Ж.Одгэрэл

37/эм

ЭМШУИС-ийн Сувилахуйн сургууль

2004

Сувилахуй зүйч

-

Сувилагч

-

Эмнэлгийн тусай мэргэжилтэн

20

С.Түвшинжаргал

21/эм

 

 

 

 

 

21

О.Ширмэнхүү

36/эр

 

 

-

Шүдний техникч

-

22

Ш.Бат-Отгон

39/эм

ЭМШУИС-ийн Сувилахуйн сургууль

2011

Шүдний техникч

-

Шүдний техникч

-

23

Б.Нямбаяр

27/эр

ЭМШУИС-ийн Сувилахуйн сургууль

2009

Шүдний техникч

-

Шүдний техникч

-

24

 

28/эм

ЭМШУИС-ийн Сувилахуйн сургууль

2007

Шүдний техникч

-

Шүдний техникч

-

25

Д.Баярсайхан

38/эм

АУИС

Сжвилагч, Рентген лаборант/2008/

Рентген техникч

-

Рентген техникч

-

26

Х.Анар

19/эм

 

Рентген техникч

 

Рентген техникч

дипломгүй

27

Г. Пүрэвжав

21/эр

 

Рентген техникч

 

Рентген техникч

дипломгүй

Захиргаа, үйлчилгээний ажилтан

28

Г.Ууганбаяр

22/эр

АШУҮИС-ийн

Эрүүл мэндийн эдийн засагч

-

Эзийн засагч

-

29

Л.Отгонсайхан

34/эм

БУДХДС /2002/

Худалдааны менежер

-

Касс ресепшн

-

30

Э.Майцэцэг

26/эм

МУИС/2011/

Монгол-Хятад хэл судлаач, Хятад хэлний орчуулагч

-

Касс ресепшн

-

31

Т.Золзаяа

40/эм

-

-

-

Үйлчлэгч

-

32

Л.Нямзаяа

27/эм

-

-

-

Асрагч

-

33

Ж.Сарантуяа

42/эм

-

-

-

Үйлчлэгч

-

34

А.Балжидмаа

24/эм

-

-

-

Үйлчлэгч

-

35

У.Туул

40/эм

-

-

-

Үйлчлэгч

-

-

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР                                      Д.Сансар

 

 

 

 

Шаардагдах бичиг баримт

Бүрдүүлэх материал

1

Өргөдлийн маягт

ЭМС-ын 2013 оны 68 дугаар тушаалаар баталсан загвар

2

Дипломын хуулбар

Нотариатаар баталгаажуулсан

3

Иргэний үнэмлэх

Хуулбар хувь

4

Хугацаа дуусах лиценз

Эх хувиараа

5

Багц цаг бүрдүүлэлтийн тайлангийн маягт

Хавсаргах

6

Цээж зураг

3*4 хэмжээний зураг 2%

7

Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт 5000 төгрөг

Дансны дугаар: 2611016809
-
Хүлээн авагч банк: Улаанбаатар
-
Хүлээн авагч байгууллага: СБД-н татварын хэлтэс
-
Гүйлгээний утга:ЭТХТөв 9086331

8

Багц цаг биелүүлсэн гэрчилгээ

Эх хувь, хуулбарын хамт

9

Эрүүл мэндийн сайдын 68 дугаар тушаалын 1,5 дахь заалтанд хамрагдсан 25-аас дээш жил ажилласан эмнэлгийн мэргэжилтнүүд дээрх материалаас гадна хөдөлмөрийн дэвтэр, нийгмийн даатгалын дэвтэр, албан газрын тодорхойлолт хавсаргана.

10

Эмч,сувилагч,  эмнэлгийн тусгай мэргэжилтнүүд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 3 сарын өмнө дээрх материалыг бүрдүүлэн Хүний нөөцийн менежерт өгөх.

 

Жич: Багц цаг биелүүлээгүй зөвшөөрлийн шалгалтанд орох эмч, сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтнүүд Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн цахим хаяг /http://chd.mohs.mn/-аар орж мэдээллийг авах.

Нийслэлийн ШҮД ЭРҮҮ НҮҮРНИЙ ТӨВ

 

Хүний нөөцийн мэдээллийн сан

2014 оны 11 дүгээр сарын 03                                                                                                                                                                Улаанбаатар хот

Овог нэр

Нас хүйс

Төгссөн сургууль

Эзэмшсэн мэргэжил

Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал

Сонирхсон чиглэл

Тайлбар

Их эмч

1

Ганбаатар Нарантуяа

25/эм

ЭМШУИС НАСС

2012

Нүүр ам судлалын эмч

-

НАЭ-ний их эмч

-

2

Амгалан Ангараг

30/эм

ЭМШУИС НАСС

2011

Нүүр амны гажиг засалч эмч

Магистр

НА-ны гажиг засалч эмч

-

3

Сайнжаргал Номундарь

24/эм

ЭМШУИС НАСС

2013

Нүүр амны эмчилгээний эмч

 

НАЭ-ний их эмч

-

4

Хүрлээ Бямбагэрэл

30/эм

ЭМШУИС НАСС

2007

Нүүр амны эмчилгээний эмч

 

НАЭ-ний их эмч

-

5

Гансүх Нарангэрэл

29/эм

ЭМШУИС НАСС

2008

Нүүр амны эмчилгээний эмч

НАСогог заслын эмч

НАЭ-ний их эмч

-

6

Даваахүү Ханддорж

32/эр

ЭМШУИС НАСС

2005

Нүүр амны эмчилгээний эмч

НАСогог заслын эмч

НАЭ-ний их эмч

-

7

Чинбат Энхжин

27/эм

ЭМШУИС НАСС

2010

Нүүр амны эмчилгээний эмч

НАГажиг заслын эмч

НАГЗ-ын эмч

-

8

Отгон Мөнхзул

30/эм

ЭМШУИС НАСС

2006

Нүүр амны эмчилгээний эмч

 

НАЭ-ний их эмч

-

9

Хав Отгонцэцэг

32/эм

ЭМШУИС НАСС

2006

Нүүр амны эмчилгээний эмч

 

НАЭ-ний их эмч

-

10

Атарсайхан Мөнхцэцэг

29/эм

ЭМШУИС НАСС

2008

Нүүр амны эмчилгээний эмч

Магистр

НАЭ-ний их эмч

-

11

Эрдэнэцогт Намуундарь

22/эм

ЭМШУИС НАСС

2014

Нүүр амны эмчилгээний эмч

 

НАЭ-ний их эмч      -

 

12

Хишигжаргал Солонго

27/эм

ЭМШУИС НАСС

2007

Нүүр амны эмчилгээний эмч

НАСогог заслын эмч

НАЭ-ний их эмч

-

Сувилагч

1

Нямхишиг Мөнгөнсор

31/эм

Ач дээд сургууль

2013

Сувилахуйн арга зүйч

 

-

Сувилагч

-

2

Гансүлд Болормаа

23/эм

ЭМШУИС

Эрүүл мэндийн технологийн сургууль

Сувилагч

-

Сувилагч

-

Эмнэлгийн тусай мэргэжилтэн

1

Баярсайхан Ганбат

28/эр

ЭМШУИС-ийн Сувилахуйн сургууль

2011

Шүдний техникч

-

Шүдний техникч

-

2

Намхайноров Эрдэнэбаатар

31/эр

ЭМШУИС-ийн Сувилахуйн сургууль 2006

Шүдний техникч

-

Шүдний техникч

-

3

Шаравдорж Отгон

38/эм

ЭМШУИС-ийн Сувилахуйн сургууль

2011

Шүдний техникч

-

Шүдний техникч

-

4

Тогоохүү Энхбаяр

35/эм

ЭМШУИС-ийн Сувилахуйн сургууль

2005

Шүдний техникч

-

Шүдний техникч

-

5

Сандагдорж Өлзийбаяр

28/эм

ЭМШУИС-ийн Сувилахуйн сургууль

2007

Шүдний техникч

-

Шүдний техникч

-

6

Отгив Отгонбаатар

45/эр

Рентген лаборант, эмнэлгийн тоног төхөөрөмж засварын техникч /1988/

Рентген техникч

-

Рентген техникч

-

7

Хүүхнээ Ууганзаяа

22/эм

ЭМШУИС НАСС

2014

Нүүр амны эрүүл ахуйч

 

Эрүүл ахуйч

-

8

Бат-Эрдэнэ Батнасан

22/эм

ЭМШУИС НАСС

2014

Нүүр амны эрүүл ахуйч

 

Эрүүл ахуйч

-

9

Гансүх Тэлмүүн

22/эр

ЭМШУИС НАСС

2014

Нүүр амны эрүүл ахуйч

 

Эрүүл ахуйч

-

10

Өлзийбат Мөнхчулуун

22/эр

ЭМШУИС НАСС

2014

Нүүр амны эрүүл ахуйч

 

Эрүүл ахуйч

-

Захиргааны үйлчилгээний ажилтан

1

Батгэрэл Халиун

24/эм

-

-

-

Касс, ресепшн

-

2

Батдалай Дэлгэрмаа

22/эм

Мандах бүртгэл дээд сургууль /2013/

Компьютерийн програм хангамж

-

Касс ресепшн

-

3

Халзанхүү Батбилэг

24/эм

-

-

-

Үйлчлэгч

-

4

Дамиран Дашдаваа

36/эм

-

-

-

Асрагч

-

 

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР                                      Д.Сансар

ШҮД ЭРҮҮ НҮҮРНИЙ ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН ТӨВ

 

Хүний нөөцийн мэдээллийн сан

2013.12.10

Овог нэр

Нас хүйс

Төгссөн сургууль

Эзэмшсэн мэргэжил

 

Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал

 

Сонирхсон чиглэл

Тайлбар

                                                                 

                                                                       Их эмч

 

 

 

 

1

Машбат Бадамцэцэг

25/эм

Иркутскийн АУИС

2010

Нүүр амны их эмч

Украйны АУИС-д мэс засал-2013

НАМЗ

НАЭ

-

2

Бадрах Батцэцэг

29/эм

ЭМШУИС-НАСС

2007

Нүүр амны их эмч

 

 

-

 

НАЭ

НАМЗ

-

3

Идэрзориг Солонго

24/эм

ЭМШУИС-НАСС

2010

Нүүр амны их эмч

 

-

 

НАЭ

-

4

Мөнхбаяр Оюунтуул

25/эм

ЭМШУИС-НАСС

2012

Нүүр амны их эмч

 

-

 

НАЭ

-

5

Батсүх Номинзул

24/эм

ЭМШУИС-НАСС

2011

Нүүр амны их эмч

 

-

 

НАЭ

-

6

Ганбаатар Нарантуяа

24/эм

ЭМШУИС-НАСС

2012

Нүүр амны их эмч

 

-

 

НАЭ

-

7

Эрдэнэбат Анхдэлгэр

25/эм

ЭМШУИС-НАСС

2010

Нүүр амны их эмч

 

-

 

НАЭ

-

8

Жамбалдорж Батцэцэг

22/эм

ЭМШУИС-НАСС

2012

Нүүр амны их эмч

 

-

 

НАЭ

-

9

Баянмөнх Номуундарь

22/эм

ЭМШУИС-НАСС

2013

Нүүр амны их эмч

 

-

 

НАЭ

-

10

Насанбат Жаргалан

26/эр

ЭМШУИС-НАСС

2010

Нүүр амны их эмч

ЭМШУИС

НАСЗ

2011

 

НАСГЗ

-

11

Нармандах Золчимэг

25/эм

ЭМШУИС-НАСС

2010

Нүүр амны их эмч

ЭМШУИС

НАСЗ

2011

 

НАСГЗ

-

12

Хишигжаргал Солонго

26/эм

Иркутскийн АУИС

2010

Нүүр амны их эмч

ЭМШУИС

НАСЗ

2013

 

НАСГЗ

-

13

Бадамдорж Өнөрцэнгэл

28/эр

ЭМШУИС-НАСС

2008

Нүүр амны их эмч

ЭМШУИС

НАМЗ

2013

 

НАМЗ

-

 

 

 

                Сувилагч

 

 

 

 

1

Ганболд Оюунбилэг

30/эм

ЭМШУИС-СС

2004

 

Ерөнхий сувилагч

 

-

 

-

-

2

Рэгзэн Цэрэндаш

37/эм

ЭМШУИС-СС

2003

 

Ерөнхий сувилагч

Гэрлийн техникч

2011

 

-

-

3

Халуунтөмөр Сугар

46/эм

Сувилагчийн дунд сургууль

1991

 

Ерөнхий сувилагч

ЭМШУИС

НАСС

2010

 

-

-

4

Нямдаш Янжиндулам

22/эм

ЭМШУИС-СС

2013

 

Ерөнхий сувилагч

 

-

 

-

-

 

 

 

Эмнэлгийн дунд мэргэжилтэн               

 

 

 

 

1

Даваасүрэн Болорчимэг

25/эм

ЭМШУИС-СС

2008

 

Эм найруулагч

 

-

 

-

-

2

Хоролсүрэн Энхбаяр

33/эм

Дархан-Уул аймаг дахь АУК-2002

 

Бага эмч, сувилагч

Гэрлийн техникч

2009

 

Рентген техникч

-

3

Төмөрхуяг Одбаяр

28/эм

ЭМШУИС-СС

2007

 

Ерөнхий сувилагч

Гэрлийн техникч

2009

 

Рентген техникч

-

4

Энхдэлгэр Уянга

33/эм

АУК

2002

 

Шүдний техникч

 

-

НАСГЗ

Шүдний техникч

-

                                     

 

 

Захиргааны ажилтан

 

 

 

 

1

Цэвэгдорж Даваахүү

40/эм

АУИС-1996

У/академи-2005

Хүний их эмч

Нийгмийн удирдлагын менежер

 

-

 

ЗСАА

ХНМ

-

2

Содномдорж Уранцэцэг

29/эм

ШУТИС-2008

ШННУШ-2013

Усны нөөцийн экологи

Хүний нөөцийн менежер

 

-

 

ЗСАА

ХНМ

-

3

Нармандах Сугар-Эрдэнэ

23/эм

Сэрүүлэг ДС

2012

 

Комп/графикч

 

-

ЗСАА

Касс ресепшн

-

4

Махвал Дүүриймаа

28/эм

ОУЭЗБДС

2011

 

Эдийн засагч

 

-

ЗСАА

Касс

ресепшн

-

5

Мягмарсүрэн Цэгмэд

23/эм

МУИС-УБС

2012

 

Улс төр судлаач

 

-

ЗСАА

Касс

ресепшн

-

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР                                      Г.БОЛОРТУЯА

ШҮД ЭРҮҮ НҮҮРНИЙ ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН ТӨВ

 

Хүний нөөцийн мэдээллийн сан

2013.07.03

Овог нэр

Нас хүйс

Төгссөн сургууль

Эзэмшсэн мэргэжил

 

Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал

 

Сонирхсон чиглэл

Тайлбар

                                                                 

                                                                       Их эмч

 

 

 

 

1

Машбат Бадамцэцэг

25/эм

Иркутскийн АУИС

2010

Нүүр амны их эмч

Украйны АУИС-д мэс засал-2013

НАМЗ

НАЭ

-

2

Бадрах Батцэцэг

29/эм

ЭМШУИС-НАСС

2007

Нүүр амны их эмч

 

 

-

 

НАЭ

НАМЗ

-

3

Идэрзориг Солонго

24/эм

ЭМШУИС-НАСС

2010

Нүүр амны их эмч

 

-

 

НАЭ

-

4

Мөнхбаяр Оюунтуул

25/эм

ЭМШУИС-НАСС

2012

Нүүр амны их эмч

 

-

 

НАЭ

-

5

Батсүх Номинзул

24/эм

ЭМШУИС-НАСС

2011

Нүүр амны их эмч

 

-

 

НАЭ

-

6

Ганбаатар Нарантуяа

24/эм

ЭМШУИС-НАСС

2012

Нүүр амны их эмч

 

-

 

НАЭ

-

7

Эрдэнэбат Анхдэлгэр

25/эм

ЭМШУИС-НАСС

2010

Нүүр амны их эмч

 

-

 

НАЭ

-

8

Жамбалдорж Батцэцэг

22/эм

ЭМШУИС-НАСС

2012

Нүүр амны их эмч

 

-

 

НАЭ

-

9

Баянмөнх Номуундарь

22/эм

ЭМШУИС-НАСС

2013

Нүүр амны их эмч

 

-

 

НАЭ

-

10

Насанбат Жаргалан

26/эр

ЭМШУИС-НАСС

2010

Нүүр амны их эмч

ЭМШУИС

НАСЗ

2011

 

НАСГЗ

-

11

Нармандах Золчимэг

25/эм

ЭМШУИС-НАСС

2010

Нүүр амны их эмч

ЭМШУИС

НАСЗ

2011

 

НАСГЗ

-

12

Хишигжаргал Солонго

26/эм

Иркутскийн АУИС

2010

Нүүр амны их эмч

ЭМШУИС

НАСЗ

2013

 

НАСГЗ

-

13

Бадамдорж Өнөрцэнгэл

28/эр

ЭМШУИС-НАСС

2008

Нүүр амны их эмч

ЭМШУИС

НАМЗ

2013

 

НАМЗ

-

 

 

 

                Сувилагч

 

 

 

 

1

Ганболд Оюунбилэг

30/эм

ЭМШУИС-СС

2004

 

Ерөнхий сувилагч

 

-

 

-

-

2

Рэгзэн Цэрэндаш

37/эм

ЭМШУИС-СС

2003

 

Ерөнхий сувилагч

Гэрлийн техникч

2011

 

-

-

3

Халуунтөмөр Сугар

46/эм

Сувилагчийн дунд сургууль

1991

 

Ерөнхий сувилагч

ЭМШУИС

НАСС

2010

 

-

-

4

Нямдаш Янжиндулам

22/эм

ЭМШУИС-СС

2013

 

Ерөнхий сувилагч

 

-

 

-

-

 

 

 

Эмнэлгийн дунд мэргэжилтэн               

 

 

 

 

1

Даваасүрэн Болорчимэг

25/эм

ЭМШУИС-СС

2008

 

Эм найруулагч

 

-

 

-

-

2

Хоролсүрэн Энхбаяр

33/эм

Дархан-Уул аймаг дахь АУК-2002

 

Бага эмч, сувилагч

Гэрлийн техникч

2009

 

Рентген техникч

-

3

Төмөрхуяг Одбаяр

28/эм

ЭМШУИС-СС

2007

 

Ерөнхий сувилагч

Гэрлийн техникч

2009

 

Рентген техникч

-

4

Энхдэлгэр Уянга

33/эм

АУК

2002

 

Шүдний техникч

 

-

НАСГЗ

Шүдний техникч

-

                                    

 

 

Захиргааны ажилтан

 

 

 

 

1

Цэвэгдорж Даваахүү

40/эм

АУИС-1996

У/академи-2005

Хүний их эмч

Нийгмийн удирдлагын менежер

 

-

 

ЗСАА

ХНМ

-

2

Содномдорж Уранцэцэг

29/эм

ШУТИС-2008

ШННУШ-2013

Усны нөөцийн экологи

Хүний нөөцийн менежер

 

-

 

ЗСАА

ХНМ

-

3

Нармандах Сугар-Эрдэнэ

23/эм

Сэрүүлэг ДС

2012

 

Комп/графикч

 

-

ЗСАА

Касс ресепшн

-

4

Махвал Дүүриймаа

28/эм

ОУЭЗБДС

2011

 

Эдийн засагч

 

-

ЗСАА

Касс

ресепшн

-

5

Мягмарсүрэн Цэгмэд

23/эм

МУИС-УБС

2012

 

Улс төр судлаач

 

-

ЗСАА

Касс

ресепшн

-

 

 

 

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР                                      Д.Сансар

 

Get connected with Us

Мэдээллийг шуурхай авахыг хүсвэл

Санал болгох

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %