Мэдээлэл

Буцах

Ёс зүйн хэсгийн хороог 5 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр шинээр сонгон шалгаруулахаар төлөвлөсөн тул дараах шаардлагын дагуу эмч, сувилагч, эмнэлгийн бусад мэргэжилтнүүд материалаа бэлдэн ХНМ-д авчирч өгнө үү.

Цааш унших